Termografi

Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, kuldebroer, fuktsperre og vindsperre,
konstruksjon, overflater eller bygningsdeler. Termografering kan utføres på nye og eldre bygg uten å skade bygget som kontrolleres.

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Hvorfor bruke termografi?

Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til temperaturer. Dette gjør at man kan se temperaturforskjellene på overflater tilsvarende et fotografi.

Termografering er på kort tid blitt en mye brukt metode for blant annet å identifisere luftlekkasjer og mangelfull isolering i en bolig.
Er også aktuelt ved kjøp av brukt, overtakelse av ny, eller hvis man skal pusse opp en gammel bolig.

Fordelen ved termografering er at man finner svake punkter i boligens konstruksjon uten å måtte åpne eller skade boligen. Termograferingen viser hvor du bør tette eller forbedre isolasjonen. Ved hjelp av termografering kan huseieren få et godt faglig grunnlag for å bestemme seg for tiltak som kan gjøre boligen mer energieffektiv.