901 93 836 / 959 09 477

Trykktesting

Fra 1. Januar 2016 kom det nye energikrav i byggteknisk
forskrift (TEK10). Overgangsordningen varte til 1. januar 2017.
I den nye forskriften – TEK17- som kom 1.juli 2017, forble energikravene uendret

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Hvorfor trykkteste?

Alle boliger bygget etter TEK 10 skal kontrolleres for luftlekasje. Før boligen kan overleveres og det søkes ferdigattest må det dokumenteres at boligens lekasjetall ikke overstiger kravene som gjelder TEK. Dette gir en kvalitetssikring av overtagelsen. Skulle det finnes avvik, som ikke tilfredsstiller TEK, så kan dette dokumenteres og rettes før overtagelse.

Kjøper av boligen vil også få en dokumentert rapport og trygghet på at boligen er trykktestet i samsvar med klassifisering og energimerking. Dette gir ikke minst en trygghet for utbygger i og med at alt er i orden ved overtagelsen, noe som gir mindre reklamasjoner.

Huseieren får overlevert en dokumentert rapport som ved videresalg kan dokumentere at boligen er trykktestet med et dokumentert lekasjetall som tilfredsstiller gjeldene TEK.