901 93 836 / 959 09 477

Uavhengig kontroll

Hva er uavhengig kontroll?

Den uavhengige kontrollen skal påse at det er gjennomført kvalitetssikring av byggearbeidene, at prosjekteringen av tiltaket oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK10) og at byggearbeidene er utført i henhold til tegninger og arbeidsbeskrivelser.

Hensikten med reglene er å bidra til at det bygges med riktig kvalitet og å redusere byggefeil. Kontrollen innføres på områder som har betydning for liv, helse og sikkerhet og hvor konsekvensene av feil er alvorlige.

TA KONTAKT FOR ET UFORPLIKTENDE TILBUD

Hva skal kontrolleres?

Kontrollområder som omfattes av obligatorisk uavhengig kontroll:
Tiltaksklasse 1
• Fuktsikring ved nybygging av våtrom og søknadspliktig ombygging av våtrom i boliger.
• Lufttetthet i nye boliger.
Kravene gjelder også for fritidsboliger med mer enn èn boenhet.
Tiltaksklasse 2 og 3
• Bygningsfysikk, herunder lufttetthet
• Konstruksjonssikkerhet
• Geoteknikk
• Brannsikkerhet
• Våtrom, men kun for boliger